Współpraca ponadlokalna

skuteczność i jakość planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami

Sprawniejsza administracja

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego samorządów lokalnych

Warmińsko-Mazurskie Gminy Pogranicza

Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców.
Gmina Bartoszyce
Gmina Barciany
Gmina Braniewo
Gmina Budry
Gmina Dubeninki
Gmina Górowo Iławeckie
Gmina Lelkowo
Sępopol
Gmina Srokowo

Raport Diagnostyczny Partnerstwa

DiagnostycznyRaportPogranicza

  • 2020
  •  
  • 2021
Chcesz poznać prawdziwy obraz swojej gminy?

Chcesz poznać prawdziwy obraz swojej gminy?

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza tworzą: Gmina Barciany, Gmina Bartoszyce, Gmina Braniewo, Gmina Budry, Gmina Dubeninki, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Lelkowo, Gminą Sępopol, Gmina Srokowo.
Otwórz raport
Partnerstwo w realizacji inwestycji czy świadczeniu usług wydaje się być warunkiem sine qua non dalszego rozwoju.  Szczególnie istotne jest to w przypadku jednostek małych i słabych finansowo. W perspektywie czasu mogą one nie być w stanie udźwignąć ambitniejszych  i  droższych  zadań  publicznych.  Tylko  w  partnerstwie  z  innymi  podmiotami, także z sektora pozarządowego, będą w stanie skutecznie wpływać na podniesienie jakości życia swoich mieszkańców.

Współpracujemy z najlepszymi

Realizując cele Stowarzyszenia podjęliśmy współpracę z wieloma partnerami lokalnymi, ponadlokalnymi i zagranicznymi. Wykorzystującdoświadczenie oraz „dobre praktyki”  partnerów wspieramy rozwój lokalny.
Statutowe cele Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza obejmują m.in. wszechstronny rozwój społecznogospodarczy obszarów graniczących z Obwodem Kaliningradzkim, zapewnienie gminom przygranicznym priorytetowych warunków pozyskiwania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć rozwojowych, a także wzmocnienie współpracy z Obwodem Kaliningradzkim.

Warmińsko-Mazurskie Gminy Pogranicza

Wzmocnienie roli podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki rozwoju.