10 maja 2022 Rada POŁĄCZONEGO Partnerstwa w Węgorzewie

10 maja 2022 roku w gościnnym Węgorzewie odbyło się spotkania Rady POŁĄCZONEGO Partnerstwa Stowarzyszenia Gmin Pogranicza i Partnerstw gmin Węgorzewo i Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego.  
Bardzo dziękujemy naszym Gospodarzom:
Pani Staroście Marzennie Supranowicz, Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Kołaszewskiemu oraz Panu Wójtowi Bohdanowi Mohyle – za prawdziwie Sielankowe przyjęcie.
Szczególnie podziękowania kierujemy do Aurelii Zabłotnej za wspaniałą organizację i zajęcie się nami w sposób wyjątkowy.

Najważniejsze ustalenia i informacje:

1. Rada przeanalizowała postęp realizacji – przyjętego w styczniu br. – planu pracy na 2022 rok, odnosząc się m.in. do informacji prezentowanych podczas ostatniego spotkania w Kętrzynie (29-30.03).

2.
Rada zapoznała się z ramowym harmonogramem i zakresem Projektu CWD Plus, w tym z zakresem zadań, które będą realizowane przez doradców ZMP, jak również przez opiekuna ze strony Fundacji Fundusz Współpracy (FFW), którym jest pan Maciej Bielawski.

3.
Rada zapoznała się ze nową formułą i stanem przygotowań do konferencji podsumowującej Pilotaż CWD.

4.
W sprawach kluczowych Rada podjęła następujące decyzje:
  1. Grupa Robocza w terminie do 25.05 przygotuje opis koncepcji zarządzania szlakiem Green Velo, która zostanie następnie przekazana Marszałkowi WWM;
  2. Grupa Robocza w terminie do 31.05 opracuje listę zagadnień do poruszenia na spotkaniu Partnerstwa PPP z Marszałkiem WWM (08.06);
  3. Pomimo braku dofinansowania planowany jest rajd szlakiem Green Velo, który będzie miał funkcję promocyjno-rozpoznawczą – jego koncepcję opracuje Grupa Robacza w terminie do 31.05;
  4. Grupa Robocza wyłoni zespół „piszący” aplikację dla projektu Uniwersytet Ludowy Pogranicza. Wiodącą rolę pełnić będą Budry, Srokowo i Węgorzewo; analogiczne kroki będę podjęte także wobec projektu Akcelerujemy Przyszłość.
5. W sprawach bieżących Rada zapoznała się m.in. z ofertami przystąpienia do innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej (NCBR: Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo) oraz bezpieczeństwa energetycznego i OZE (CoopTech Hub: Inkubator społeczności energetycznych).

6.
Dodatkowo Rada zapoznała się z możliwościami udziału w realizowanym przez Fundację Stocznia projekcie pt. Narada obywatelska o kosztach energii

7.
Spotkanie Rady było połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, podczas którego przyjęto m.in. zmiany w Statucie. Umożliwiają one Pozezdrzu, Węgorzewu i Powiatowi Węgorzewskiemu przestąpienie do Stowarzyszenia

8.
Najbliższe spotkanie ad hoc Rady odbędzie się w Olsztynie (08.06) przy okazji spotkania Połączonego Partnerstwa z Marszałkiem WWM, zaś następne regularne spotkanie Rady odbędzie się w Sępopolu (28.06).