14-15 czerwca Konferencja Sieciująca Centrum Wsparcia Doradczego w Mrągowie.

14-15 czerwca br. uczestniczyliśmy w  Konferencji Sieciującej Centrum Wsparcia Doradczego w gościnnym Mrągowie.
Głównym celem konferencji było sieciowanie 77 partnerstw i 16 regionów biorących udział w projekcie. Omówione zostały informacje o zakresie doradztwa w poszczególnych komponentach wsparcia CWD Plus. Przedstawiciele partnerstw,  w tym naszego zaprezentowali dobre praktyk i doświadczenia z uczestnictwa w pilotażu CWD, natomiast przedstawiciele Ministerstwa i samorządów województw przedstawili jakie są możliwości i doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w ramach instrumentów terytorialnych ZIT i IIT.

Warsztaty były też okazją do spotkań na żywo i dyskusji nad różnymi typami strategii, optymalnymi formami instytucjonalizacji partnerstw oraz wdrażania projektów o wymiarze ponadlokalnym.

Była to w naszej opinii dobra konferencja. Świetnie zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Partnerów Projektu Centrum Wsparcia Doradczego – Fundację Funduszu Współpracy i Związek Miast Polskich.
Wierzymy, że kolejne będą jeszcze lepsze, tzn. bardziej skupione na konkretnych zagadnieniach.Temat specyficznych wyzwań stojących przed Pograniczem pojawił się w kilku ważnych momentach i wypowiedziach.
Dobrze, że Pogranicze było silnie reprezentowane.

Wideo z konferencji dzień 1

Wideo z konferencji dzień 2