8 czerwca 2022 - spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na zaproszenie Pana Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, omawiamy w Olsztynie, najistotniejsze zagadnienia, nad którymi ostatnio pracujemy tj.: Specjalny Program Przygraniczny (w zamian za likwidację programu Polska-Rosja), porozumienie terytorialne (zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), koncepcja zarządzania szlakiem green velo, możliwości wsparcia projektów w naszych strategiach terytorialnych, pilotaż bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Wyzwania stojące przed Pograniczem PL-RU dalece przekraczają możliwości (m.in. finansowe) przygranicznych gmin i powiatów.Powodów tej sytuacji jest wiele, są one zakotwiczone w bliższej i dalszej przeszłości, ale też w ultra-peryferyjnym położeniu Pogranicza.Bez aktywności z poziomu regionu i kraju nie ma szans na przełamanie strukturalnych deficytów tego obszaru.