Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Image
Image
Image

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

W celu wszechstronnego rozwoju obszaru gmin graniczących z Obwodem Kaliningradzkim oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych jak też rozwiązywania wspólnych problemów i określenia wspólnej polityki rozwoju obszaru funkcjonalnego tworzonego przez Partnerów powołano Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, które zostało wpisane  do Krajowego Rejestru Sądowego dn. 27.01.2020 r.  KRS: 0000821984.

Skuteczność i jakość planowanych działań rozwojowych.

0
Gmin Partnerskich
0
tys. km2 obszaru
0
km rozpiętości
Image

Współdziałanie w partnerstwie, stało się podstawową zasadą w strategicznych dokumentach polskiej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego

Samorządy działając w partnerstwach muszą zarządzać obszarem funkcjonalnym w sposób zintegrowany, a planowane inwestycje powinny służyć całości, a nie mieć jedynie charakteru indywidualnego i punktowego. Tylko funkcjonalne i zintegrowane podejście zagwarantuje pełny rozwój społeczno-gospodarczy obszaru.
Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza (dalej SWMGP) powstało w roku 2019. Tworzy je obecnie 9 gmin:  Barciany, Bartoszyce (gmina wiejska), Braniewo (gmina wiejska), Budry, Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol i Srokowo.

Statutowe cele SWMGP obejmują m.in. wszechstronny rozwój społecznogospodarczy obszarów graniczących z Obwodem Kaliningradzkim, zapewnienie gminom przygranicznym priorytetowych warunków pozyskiwania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć rozwojowych, a także wzmocnienie współpracy z Obwodem Kaliningradzkim.

SWMGP planuje realizować swoje cele przede wszystkim poprzez współudział w tworzeniu kluczowych dokumentów regionalnych, wspólne projekty i programy, a także współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju
i za granicą.

Stowarzyszenie W-M Gmin Pogranicza

27.01.2020

wpis do KRS

Stowarzyszenie zostało wpisane  do  KRS pod nr.: 0000821984

27.01.2020

17.09.2020

Centrum Wsparcia Doradczego

Zgłoszenie do udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego"

16.12.2020

Plan pracy Partnerstwa

Przygotowanie Planu pracy Partnerstwa

16.12.2020

30.03.2021

Raport diagnostyczny

Przyjęcie Raportu Diagnostycznego

29.09.2021

Strategia dla Pogranicza.

Strategia dla Pogranicza.

29.09.2021

04.03.2022

Zarys wniosku o dofinansowanie

Zarys wniosku o dofinansowanie

30.03.2022

Podsumowanie Pilotażu CWD

Podsumowanie Pilotażu CWD

30.03.2022

Logo Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza
ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
KRS: 0000821984
tel.: (89) 753 10 03
e-mail: biuro@pograniczewm.pl
www.pograniczewm.pl