Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Image
Image
Image

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

W celu wszechstronnego rozwoju obszaru gmin graniczących z Obwodem Kaliningradzkim oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych jak też rozwiązywania wspólnych problemów i określenia wspólnej polityki rozwoju obszaru funkcjonalnego tworzonego przez Partnerów powołano Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, które zostało wpisane  do Krajowego Rejestru Sądowego dn. 27.01.2020 r.  KRS: 0000821984.

Skuteczność i jakość planowanych działań rozwojowych.

0
Gmin Partnerskich
0
tys. km2 obszaru
0
km rozpiętości
Image

Współdziałanie w partnerstwie, stało się podstawową zasadą w strategicznych dokumentach polskiej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego

Samorządy działając w partnerstwach muszą zarządzać obszarem funkcjonalnym w sposób zintegrowany, a planowane inwestycje powinny służyć całości, a nie mieć jedynie charakteru indywidualnego i punktowego. Tylko funkcjonalne i zintegrowane podejście zagwarantuje pełny rozwój społeczno-gospodarczy obszaru.
Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza (dalej SWMGP) powstało w roku 2019. Tworzy je obecnie 10 gmin: Banie Mazurskie, Barciany, Bartoszyce (gmina wiejska), Braniewo (gmina wiejska), Budry, Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol i Srokowo.

Statutowe cele SWMGP obejmują m.in. wszechstronny rozwój społecznogospodarczy obszarów graniczących z Obwodem Kaliningradzkim, zapewnienie gminom przygranicznym priorytetowych warunków pozyskiwania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć rozwojowych, a także wzmocnienie współpracy z Obwodem Kaliningradzkim.

SWMGP planuje realizować swoje cele przede wszystkim poprzez współudział w tworzeniu kluczowych dokumentów regionalnych, wspólne projekty i programy, a także współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju
i za granicą.

Stowarzyszenie W-M Gmin Pogranicza

27.01.2020

wpis do KRS

Stowarzyszenie zostało wpisane  do  KRS pod nr.: 0000821984

27.01.2020

17.09.2020

Centrum Wsparcia Doradczego

Zgłoszenie do udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego"

16.12.2020

Plan pracy Partnerstwa

Przygotowanie Planu pracy Partnerstwa

16.12.2020

30.03.2021

Raport diagnostyczny

Przyjęcie Raportu Diagnostycznego