5. Spotkanie Rady Partnerstwa PPP (ECS Gdańsk, 29-30 września 2022 r.)

W dniach 29-30 września 2022 r. w gościnnych przestrzeniach Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się 5. potkania Rady Partnerstwa połączonych Partnerstw

Dziękujemy za gościnność Europejskiemu Centrum Solidarności. Po naszej wizycie na ich stronie ukazał się taka to informacja: "28 samorządowców z gmin graniczących z Rosją, przedstawiciele Rady Partnerstwa Warmińsko-Mazurskie Samorządy Pogranicza - odwiedziło ECS.

Co ciekawe, większość tych wójtów i burmistrzów studiowało w Gdańsku, znają nasze miasto i często odwiedzają. Dla większości to już kolejna wizyta w ECS, ale wystawy STOCZNIA dotąd nie widzieli.
Stowarzyszenie skupia wszystkie samorządy wzdłuż 200-kilometrowej granicy polsko-rosyjskiej, ale jednocześnie granicy UE i wschodniej flanki NATO. – Chcielibyśmy, by władze centralne zauważyły naszą specyfikę i wypracowały dla tego regionu Polski strategię zabezpieczającą specyficzne interesy naszych samorządów – mówi Marta Kamińska, wójt gminy Barciany i prezeska stowarzyszenia. Radomir Matczak, ekspert Związku Miast Polskich, dodaje: – Te konkretne samorządy wciąż borykają się z tzw. szokiem okresu transformacji i jednocześnie są marginalizowane. Niestety, są uzależnione głównie od subwencji państwowej, zwłaszcza w edukacji. Ich dochody własne dramatycznie spadły. Do tego dochodzi brak zrozumienia potencjału tego regionu – to piękne tereny, ze wspaniałą przyrodą, ale traktowane są trochę jak skansen. A przede wszystkim, nie ma trudniejszej granicy w Polsce niż granica z Rosją i trzeba się z tym mierzyć."

Najważniejsze ustalenia i informacje Rady:


 1. Rada podsumowała ostatnie półrocze realizacji projektu CWD Plus.
 2. Rada zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez przedstawicielki Ministerstwa FiPR oraz Urzędu Marszałkowskiego WWM. Dotyczyły one m.in.:
  - Stanu zaawansowania negocjacji programów Polityki Spójności UE w Polsce;
  - Wstępnie planowanych konkursów w ramach FEWiM oraz KPO;
  - Możliwości zawarcia porozumień terytorialnych między stroną rządową / regionalną a Pograniczem.
 3. Rada zapoznała się ze wstępnymi wynikami projektu badawczego pt. Życie w cieniu granicy, które przedstawiła dr Studzińska
 4. Rada omówiła potencjalne kierunki wizyt studyjnych. Wstępnie wskazano na województwo podlaskie pod kątem pozyskania wiedzy o doświadczeniach wybranych gmin wiejskich w budowie wspólnot energetycznych. Wizyta odbędzie się prawdopodobnie w I kwartale 2023
 5. Rada zapoznała się z prezentacjami ekspertów w zakresie:
  - Perspektyw rozwoju społeczności energetycznych na obszarach wiejskich (R. Krenz);
  - Sytuacji w zakresie form wsparcia uniwersytetów ludowych w Polsce (M. Mówka);
  - Możliwości i korzyści z rozwinięcia współpracy międzynarodowej przez Stowarzyszenie WM Samorządów Pogranicza (M. Leszczyna-Rzucidło).
 6. Rada podjęła wstępną decyzję o organizacji 2. rowerowego rajdu szlakiem Green Velo:
  - Rajd będzie przebiegał od Braniewa po Dubeninki;
  - Rajd zakończy się 15 sierpnia 2023 r.;
  - Rajd potrwa nawet do 6 dni.
 7. W sprawach bieżących Rada z radością przyjęła uchwałę Rady Powiatu Węgorzewskiego o wyrażeniu woli przystąpienia do Stowarzyszenia WM Samorządów Pogranicza. Możliwe jest dzięki temu oficjalne przyjęcie czterech nowych członków do Stowarzyszenia na najbliższym walnym zebraniu.
 8. Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w Węgorzewie, prawdopodobnie w dniu 25 października br. Gospodarzem będzie Pani Starosta Powiatu Węgorzewskiego.