Pogranicze ma Strategię do 2030 roku

Przedstawiciele dziewięciu gmin współpracujących w ramach Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza – w obecności Wicemarszałka Województwa Mirona Sycza oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Pani Lidii Wójtowicz – przyjęli w środę, 29 września br. w Braniewie Strategię dla Pogranicza.

W dokumencie skupiono się na zapewnieniu podstaw rozwoju gospodarczego w warunkach depopulacji, poprawie atrakcyjności zamieszkania oraz odblokowaniu potencjału tkwiącego w racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska.

Przyjęcie tej strategii to dla nas bardzo ważny moment. Pracowaliśmy nad nią wspólnie przez ostatnie 10 miesięcy. Otrzymaliśmy w tym zakresie poważne wsparcie ze strony Związku Miast Polskich w ramach realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu pn. Centrum Wsparcia Doradczego.

„Nasze Partnerstwo to obszar ponad 2.500 tys. km2, jego rozpiętość (od Braniewa do Dubeninek) wynosi ok. 200 km. To 9 gmin zlokalizowanych w 5 warmińsko-mazurskich powiatach (braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski), z populacją nieco ponad 48 tys. osób. Jest to obszar bardzo zróżnicowany, w którym jednak występują podobne i głębokie problemy społeczne i gospodarcze. Wierzę, że przyjęta strategia to milowy krok w kierunku ich rozwiązania” – podkreśla Marta Kamińska, Prezes Stowarzyszenia i wójt Gminy Barciany.

„Gminy Partnerstwa Pogranicze w Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030 zostały zdefiniowane jako Obszar Strategicznej Interwencji pn. obszary marginalizacji. Podobnie zostały one określone również w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Jest to więc bez wątpienia obszar problemowy i choć w ostatnich latach można tu dostrzec dość dynamiczne i pozytywne zmiany, to jednak Pogranicze znajduje się wciąż w końcówce „peletonu” obszarów przeżywających problemy strukturalne. Kluczową kwestią w pracach nad strategią było zatem wypracowanie jasnego kierunku oraz możliwie szerokich ścieżek zmian, które pozwolą partnerskim gminom i ich mieszkańcom na realizację ambitnych przedsięwzięć wspieranych m.in. środkami zewnętrznymi” – powiedział Radomir Matczak ze Związku Miast Polskich.

„Ostatnio w pamięć zapadła mi fraza wspaniałej polskiej interpretacji tekstu piosenki My way - Franka Sinatry, która brzmi „Bo trafił nam się szczodry Bóg, dał jeden kres i tysiąc dróg”. Znamy oczekiwania mieszkańców, które przede wszystkim skupiają się w obrębie poprawy sieci infrastruktury, wzrostu mobilności, lepszego dostępu do usług publicznych oraz wzrostu aktywności gospodarczej i integracji społecznej. Jednak jak je realizować, gdy ekonomiczne podstawy rozwoju są zagrożone, jest nas coraz mniej, wiejskie miejscowości pustoszeją, nie ma zbyt wielu przedsiębiorstw, a obciążenia finansowe związane z głównymi usługami publicznymi znacząco rosną? Jak z tysiąca dróg wybrać tę, która zapewni optymalny rozwój naszego obszaru i da możliwość pozyskania jak największej puli środków zewnętrznych? W Strategii wskazaliśmy 3 szerokie projekty strategiczne, których zręby opierają się na turystyce zrównoważonej i kwalifikowanej, zielonej gospodarce oraz wzmocnieniu wspólnoty społecznej i tożsamości przy zaangażowaniu dotychczasowych i nowych mieszkańców” – mówi Krzysztof Baran, Koordynator Partnerstwa. I dodaje: „Projekt Strategii był przez miesiąc konsultowany społecznie, zachęcam wszystkich, którzy go jeszcze nie czytali, do zapoznania się treścią dokument (to tylko 64 strony) LINK

Strategia dla Pogranicza otwiera m.in. drogę do dyskusji z władzami regionalnymi i rządowymi o konkretnych możliwościach finansowego wsparcia zapisanych w niej projektów, m.in. przy wykorzystaniu środków UE. Kształt strategii może się więc w najbliższych miesiącach jeszcze zmieniać, oczywiście z uwzględnieniem głosów społeczności Pogranicza.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!