Wspólnie dla rozwoju - Seminarium Sieciujące dla Partnerstw 29-30.11.2022

30 listopada 2022 roku,  150 przedstawicieli samorządów z 77 Partnerstw CWD w tym naszego brało udział w pierwszym Seminarium Sieciującym z udziałem krajowych i regionalnych Instytucji Zarządzających, przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy oraz doradców Związku Miast Polskich.

I Seminarium Sieciujące odbywające się w Serocku było idealnym pretekstem do wspólnej dyskusji w szerokim gronie na temat wyzwań w poszczególnych Partnerstwach Centrum Wsparcia Doradczego.

Pierwszy dzień zaczął się od przedstawienia stanu realizacji projektu. Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach umożliwiających pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Tematy dotyczyły m.in.:

  • transformacji energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach współpracy międzygminnej;
  • planowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym przedsięwzięć transportowych na obszarze Partnerstwa z uwzględnieniem mobilności miejskiej;
  • rozwoju lokalnej gospodarki m.in. w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości (lokalny biznes, agroturystyka);
  • rozwoju usług edukacyjnych i społecznych na terenie Partnerstw poprzez zmniejszanie kosztów ich realizacji oraz podnoszenie jakości i budowanie zintegrowanych projektów wykorzystujących potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Drugiego dnia w części merytorycznej zaprezentowane zostały Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2021-2027 oraz wsparcie Partnerstw, JST, OSI w programach na lata 2021-2027 – kryteria horyzontalne i zasady finansowania. Część warsztatowa natomiast poświęcona została formom instytucjonalizacji współpracy JST, modelowi funkcjonowania biura oraz roli lidera we wdrażaniu strategii Partnerstwa.

Więcej na stronie: https://cwd.info.pl/seminarium-sieciujace/