Prace nad Strategią Pogranicza 19.05.2021 - Górowo Iławeckie


W środę 19 maja br. w Górowie Iławeckim odbyły się warsztaty w związku z opracowywaną ponadlokalną Strategią Rozwoju Pogranicza w ramach pilotażowego projektu "Centrum Wsparcia Doradczego" w którym uczestniczą Gminy: Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol, Srokowo - tworzące Stowarzyszenie Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza. Warsztaty pokazały jak w sposób aktywny i konstruktywny można określić cele nadrzędne i cele strategiczne dla całego obszaru.

Nasze gminy to jednostki o najniższych dochodach w przeliczeniu na mieszkańca, najmniejszym zaludnieniu, charakteryzujące się słabą infrastrukturą drogowo-komunikacyjną, z niewykorzystanym potencjałem walorów przyrodniczych i kulturalnych. Są to jednostki z największym udziałem miejscowości popegeerowskich i z najwyższą stopą bezrobocia, zatem łatwo jest identyfikować problemy, ale znacznie trudniej znaleźć sposób na ich rozwiązanie.
Wiemy, iż współdziałanie w partnerstwie, stało się podstawową zasadą w strategicznych dokumentach polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i co za tym idzie tylko partnerstwa będą miały dostęp do większej puli prorozwojowych środków europejskich i krajowych w perspektywie 2021-2027.
Spotkanie utwierdziło w przekonaniu, że to co możemy zrobić RAZEM jest natchnieniem i motorem napędowym do działania na rzecz mieszkańców naszego POGRANICZA. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza i polubienia naszej strony na facebook https://www.facebook.com/PograniczeWM
 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.